Om oss

 

             Om oss

 

 

Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag som består av 9 konsthantverkare.

Företaget är medlemsägt och medlemsstyrt i formen av ett arbetskooperativ.

 

Föreningen Butik Unik bygger på värdegrunderna demokrati, personligt ansvar, jämlikhet,

socialt ansvar och omsorg om andra.

 

Vår verksamhet är vinstdrivande och är helt fristående från offentlig verksamhet.

Eventuell vinst går tillbaka till företaget i form av nyanställningar eller verksamhets-

satsningar.

 

Hos oss är det möjligt att arbetsträna, praktisera, hitta din energi och kreativitet samt

utvecklas som individ.

 

Vi arbetar för att bevara, utveckla och förnya traditionella hantverksmetoder

genom bl.a. utställningar och kursverksamheter.